VDU tarptautinėje konferencijoje – diskusijos apie žmogaus teises ir piliečių laisves

Spalio 7 d., penktadienį, Prezidento Vkldo Adamkaus muziejuje-bibliotekoje (S. Daukanto g. 25) vyks tarptautinė konferencija „Human Rights and Civil Liberties: Uses and Abuses“ („Žmogaus teisės ir piliečių laisvės: naudojimasis ir piktnaudžiavimas jomis“). Seminarą organizuoja VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas drauge su Valdo Adamkaus Prezidentine biblioteka.

Konferencijos dalyviai – žymūs Europos mokslininkai iš Suomijos, Norvegijos, Vokietijos, Estijos bei Lietuvos. Konferencijoje pranešimus skaitys tokie garsūs mokslininkai kaip Helsinkio universiteto filosofijos profesorius, Socialinės ir moralės filosofijos katedros vedėjas Timo Airaksinen, Europos Parlamento narys prof. Leonidas Donskis, prof. Hubert Schleichert iš Konstancos universiteto (Vokietija), VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Socialinės ir politinės teorijos katedros docentas J. D. Mininger, Helsinkio universiteto prof. Heta Gylling, sociologijos profesorius Sigurd Skirbekk iš Oslo universiteto, prof. Tõnu Viik iš Talino universiteto bei Robert van Voren, „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ steigėjas ir generalinis sekretorius. Pranešimai bus skaitomi anglų kalba. 

Anot Europos Parlamento nario prof. Leonido Donskio, XXI amžiaus pradžioje nedaugelis kvestionuoja žmogus teisių idėjos pagrįstumą, lygiai kaip vargu ar kas rimtai abejoja šio sąvokos svarba formuojant mūsų moderniojo politinio ir politinio jautrumo formas. „Kad ir kaip būtų, vis dėlto tebelieka aktualus klausimas, ar žmogaus teisės yra iš tikrųjų universalistinis žmogaus egzistencijos elementas. Ar jos yra pirminis, ikiteorinis, ikimetafizinis, bet sykiu giliai etinis mūsų sielos judesys – Emmanuelio Levino žodžiais tariant, judesys, kuris randasi iš Kito veido ir Kito buvimo pasaulyje atradimo, kurio dėka mes suvokiame savo atsakomybę už Kitą ir jo veidą net nepajėgdami teoriškai šito paaiškinti? Ar žmogaus teisės yra iš tikrųjų bendras viso žmonijos rūpestis? Ar jos, viso labo, tėra tiesiog gerai artikuliuotas, įtikinamai argumentuotas Vakarų liberalizmo ir liberaliosios demokratijos dėmuo, kuris galiausiai yra paprasčiausiai subtiliai primestas visam likusiajam pasauliui? Ar žmogaus teisės yra primestas – nors ir giliai modernus bei pažangus savo dvasia bei politiniais padariniais – dalykas, kurį individualistinė Vakarų civilizacija diktuoja nevakarietiškoms civilizacijoms, daug giliau įsišaknijusioms tradicijose ir hierarchinėje pasaulio sampratoje? Kokiu mastu mes galime iškelti žmogaus teises kaip svarbų užsienio politikos ir tarptautinių santykių aspektą? Ar šitą darydami mes nerizikuojame sumenkinti, instrumentalizuoti ir išniekinti žmogaus teises?“ – klausia profesorius L. Donskis. 

Šios problemos bus svarstomos tarptautiniame seminare, kuriame filosofai, sociologai, istorikai, politologai ir žmogaus teisių gynėjai nevengs aštrios diskusijos ir nepatogių klausimų kėlimo.            

Tarptautinę konferenciją finansuoja VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“, kurios pagrindinis tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, populiarinti liberalizmo idėjas, skatinti pilietinės visuomenės plėtrą, gilinti Lietuvos demokratijos tradicijas visoje Lietuvos Respublikoje, skatinti pilietiškumą bei siekti didesnio privataus sektoriaus dalyvavimo valstybės administravime.

Parašykite komentarą