I pradžia

I pradžia Parašykite mums
 
 •   Veikla
 • Veiklos ataskaitos
 • Kontaktai
 • Mąstytojai
 • Mintys
 •  
  MINTYS
  1
  Siųsti draugui Dalintis Tweeter Dalintis Facebook

  Mano laisvė baigiasi ten, kur prasideda kito žmogaus laisvė

  Immanuel Kant

  Liberalizmas remiasi pasitikėjimu, kurį varžo protas. Konservatizmas yra nepasitikėjimas, kurį varžo baimė

  Williams Ewart Gladstone

  Laisvė tėra negatyvusis fenomeno aspektas, pozityvusis jo aspektas yra atsakingumas. Iš tikrųjų laisvei gresia pavojus išsigimti į  gryną kaprizingumą, jei ji nesuvokiama kaip atsakomybė

  Viktor E. Frankl

  (...) pasaulio būklė yra prasta, bet viskas dar pablogės, jei kiekvienas iš mūsų nepadarys geriausia, ką gali

  Viktor E. Frankl

  ... tas, kas išauga pats savaime, niekam nėra skolingas už maitinimą

  Plato

  Jeigu atsirastų tobulas valdovas, dar turėtų pasikeisti viena karta, kol įsivyrautų gėris

  Confucius

  Žūvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais; išsigelbėsime, atsiskyrę nuo bandos

  Lucius Annaeus Seneca

  Niekas nėra kito gyvenimo valdovas ir todėl kiekvienas žmogus turi teisę veikti savo paties pasirinkimu, jei taip veikdamas jis nepažeidžia tokios pat kitų žmonių laisvės

  John Hospers

  Atimti iš jūsų nuosavybę reiškia atimti iš jūsų gyvenimo priemones

  John Hospers

  Struktūriniai paskirstomojo teisingumo principai implikuoja asmens veiklos ir jos rezultatų nusavinimą

  Robert Nozick

  Negalėjimas pasinaudoti savo teisėmis ir galimybėmis dėl skurdumo ar nemokšiškumo, taip pat bendro priemonių trūkumo neretai apriboja pačią laisvę

  John Rawls

  Taigi esama pirminio proto, o įstatymai – tai santykiai, nustatantys ryšius tarp to proto ir įvairių esybių; tai – įvairių esybių tarpusavio sąveika

  Baron de Montesquieu

  Gali atsitikti, kad ir laisvoje valstybės santvarkoje pilietis nebus laisvas arba esant laisvam piliečiui santvarkos vis dėlto nebus galima pavadinti laisva. Šiais atvejais santvarkos laisvė būna teisinė, bet ne faktinė, o piliečio laisvė – faktinė, bet ne teisinė

  Baron de Montesquieu

  Iš tikrųjų, matyt, demokratijoje liaudis daro, ką nori. Bet politinė laisvė nėra ko tik nori darymas. Valstybėje, tai yra visuomenėje, kurioje yra įstatymai, laisvė gali būti suprantama tik kaip galimybė daryti tai, ko reikia norėti, ir nebūti verčiamam daryti tai, ko nereikia norėti

  Baron de Montesquieu

  Žmogus geriau, negu bet kokia vyriausybė, žino ko jam reikia

  John Stuart Mill

  Dauguma negali primesti savo nuomonės mažumai

  John Stuart Mill

  Žmonėms neleidžiant gyventi taip kaip jie nori, „ten kur tai liečia tik juos“, civilizacija negalės vystytis; negalint laisvai pasirinkti, nebus surasta tiesa, neliks vietos spontaniškumui, originalumui, genijui, proto energijai, moralinei drąsai. Visuomenę sužlugdys „kolektyvinės vidutinybės“ masė

  John Stuart Mill

  Tie, kurie netiki teorija, gali pasiremti geografija: ekonomiškai laisviausios šalys gyvena pastebimai geriau už varžančias ekonominę laisvę

  Remigijus Šimašius

  Be tamstos dalyvavimo jūsų paties sielos gydymo procese teigiamas efektas neįmanomas. Aš esu tik pagalbininkas, sprendžiant jūsų problemas. Tad nesupykite, jei po kurio laiko, nesant teigiamos dinamikos, aš jus įvardinsiu tinginiu ir slunkium nė piršto nepajudinančiu vardan savo laisvės ir sėkmės

  Arvydas Šimkūnas

  Liberalo įnašas, per savąją tautą, yra įnašas žmonijai, siekiančiai tobulesnio gyvenimo

  Vytautas Doniela

  Pagrindinė žymė, be kurios liberalas negali būti net įsivaizduojamas, yra budri, pareiginga ir kiek pajėgdama objektyvumo siekianti sąžinė

  Vytautas Kavolis

  Liberalai turėtų pirmieji reaguoti į bet kokias laisvos minties ir kritikos gniaužimo, cenzūros ir nepagarbos žmogui apraiškas

  Leonidas Donskis

  Vienas iš laisvės aspektų yra laisvė būti tuo, kas esi ir kuo nori būti

  Leonidas Donskis

  Laisvė be žmonių solidarumo tėra fikcija ir kelias į savivalę, o solidarumas be laisvės – vienybės miražai ir minios orgijos

  Leonidas Donskis

  Kai visuomenė – jei ir ne visa, tai bent didelė jos dalis – pradeda funkcionuoti kaip save sukūrusi ir nuolat aktyvuojanti jėga, turinti bendrą politikos ir moralės žodyną, galima be abejonių konstatuoti faktą, kad tokia visuomenė ir yra pilietinė visuomenė. Šis terminas tada tampa nuoroda ne į šalies gyventojų masę, o į jų laisvės ir įvairovės sklaidą

  Leonidas Donskis

  Juokais pasakyčiau, kad tobula dešinė – tai žmonės, geriau už Dievą žinantys Jo valią ir poziciją, o sykiu kalbantys savosios bendruomenės istorijoje sutelktos dorybės ir gėrio vardu. Tuo tarpu tobula kairė yra žmonės, gebantys visą žmonijos istoriją suvesti į trumpą kaltinamąją kalbą, o galimybę ištaisyti visas jos nuodėmes ar klaidas – į vieną politinę programą

  Leonidas Donskis

  Pagrindinis liberalizmo tikslas yra žmogaus laisvė, jo integralumas, asmenybė, kurios neleidžiama pažeisti nei atskiram kitam individui, nei jų junginiams  – bendruomenei ar valstybei

  Jurgis Jaks-Tyris

  Ne kiekviena reforma, ne kiekvienas pakeitimas reiškia jau „pažangą“. Pakeitimas gali būti ir „reakcionieriškas“, t.y. grįžimas atgal į praeitį

  Jurgis Jaks-Tyris

  Liberalizmas yra visuomeninio sugyvenimo, centrinės as­mens rolės jame ir asmens santykiavimo su visuomene bei kitais asmenimis samprata

  Karolis Drunga

  Etikos dėsniais kalbant, nekintamieji liberalizmo dėsniai yra: neužmušk, nevok, nemeluok, neišnaudok

  Karolis Drunga

  Liberalizmas kaip samprata, įtaigojanti kurias nors visuomenines jėgas, yra suinteresuotas tik, kad mažuma turėtų tokias pat sutartas laisves, teises ir galimybes kaip dauguma

  Karolis Drunga

  Liberalizmo principas - ginti laisvę to, kuriam ji nepatei­sinamai suvaržyta, ir ginti tol, kol jis nebus laimėjęs to, kas jam priklauso

  Vincas Rastenis

  Svarbiausia demokratijos sąlyga liberalizmas laiko dėsnį, kad tai būtų daugumos sąmoningai, laisvai bei su nusimanymu sutarti sprendimai, daromi deramai atsižvelgiant ir mažumos laisvių bei nuomonių

  Vincas Rastenis

  Liberalizmas iš principo nė nesikėsina turėti amžino ir nekintamo savo „katekizmo“, kuriame būtų bandoma iš anksto atsakyti į visus gyvenime galinčius iškilti klausimus

  Vincas Rastenis

  Vienų kitiems laisvės pripažinimas žmonių tarpe apima ir pareigas vienų kitiems, reikalaujančias laisvės apribojimo bei aukojimo tuo tikslu, kad vieno laisvė neatimtų laisvės kitiems

  Vincas Rastenis

  Į viršų
  Viešoji įstaiga "Atvira
  visuomenė ir jos draugai"
  Į.k. 3001 16762
  Liepų g. 49, 92191 Klaipėda
  Tel./ faks. (8~46) 251 000
  El. p.: 
  info@atviravisuomene.lt
  Atsiskaitomoji sąskaita
  Nr. LT28 7044 0600 0493 4566
  AB SEB bankas banko kodas 70440
  Liberalizmas kaip samprata, įtaigojanti kurias nors visuomenines jėgas, yra suinteresuotas tik, kad mažuma turėtų tokias pat sutartas laisves, teises ir galimybes kaip dauguma
  Karolis Drunga
  ELF

  Sprendimas: Intesp@