Lietuvos pasirinkimas – 2009

2009 metais VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ gavo dalinį finansavimą projektui „Lietuvos pasirinkimas-2009” pagal Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomą Pilietinio ir tautinio ugdymo programą.

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos gyventojų politinį aktyvumą ir padėti jiems padaryti labiau žinojimu pagrįstus sprendimus dėl visos Lietuvos ateities rinkimų metu.

Projekto įgyvendinimui keliame tokius uždavinius:

  • Skatinti naujus pilietinės veiklos modelius ir inicijuoti jų sklaidą Nacionalinės Konferencijos metu sutelkdami ir bendrai Lietuvai pristatydami visuomeninių organizacijų vykdytas iniciatyvas, skirtas rinkėjų aktyvumui ir išprusimo stiprinimui. Tai bus pirmoji tokio pobūdžio konferencija Lietuvoje, kuri atkreips dėmesį į visuomeninių organizacijų svarbą ir galią, įvertins jų pastangas ir darbą pilietiškumo ir politinio išprusimo ugdyme.
  • Pasiūlyti naują iniciatyvą ir metodą ugdant pilietiškumą ir skatinant politinį švietimą – e-Akademiją. E-Akademija – tai Lietuvoje dar neišbandytas trumpų seminarų, politinėmis ir pilietinėmis temomis, virtualioje erdvėje metodas. Tai galimybė žinių siekiantiems žmonėms įgyti politinių, ekonominių, valstybės valdymo žinių, net neatsitraukiant nuo savo mokslų ar darbo stalo.

VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ projektu „Lietuvos pasirinkimas – 2009“ siekiame prisidėti prie visuomeninio ir politinio aktyvumo, demokratinių vertybių skatinimo, pilietinio ir teisinio išprusimo stiprinimo.

Projekto sėkmę vertinsime pagal tokius užsibrėžtus kriterijus:

  • Sukurta e-Akademija, inicijuojamos diskusijos aktualiomis politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis temomis; organizuojami virtualūs seminarai.
  • Atliktas sociologinis Vakarų Lietuvos regiono gyventojų tyrimas ir išsiaiškintos rinkėjų preferencijos renkantis kandidatus, domintis programomis, dalyvaujant rinkimuose.
  • Suorganizuota nacionalinė konferencija, kurios metu Lietuvos visuomenei pristatytas sociologinis tyrimas, apibendrintos 2009 metų rinkimų eigos, kandidatų programos ir kampanijos, sutelktos ir įvertintos visos iniciatyvos skatinti gyventojų aktyvų domėjimąsi ir dalyvavimą politikoje vykdytos Lietuvoje įvairių visuomenės grupių, organizacijų.

Parašykite komentarą