Liberalioji ekonomika… ar tikrai yra tai, ko reikia šiandienos pasauliui?

Ilgainiui dalyvaujant šiame seminare  suponuojama mintis, jog laisvoji rinka yra tai, ko būtent reikia šiandienos pasauliui: savaime veikiantys laisvosios rinkos principai su racionaliai mąstančiais individais lemia bendrąjį ekonomikos augimą, tiesa, su tam tikrais perskirstymais tarp sektorių ir atskirų visuomenės grupių. Teigiama, jog tik laisvosios rinkos sąlygomis pasiekiamas ekonominis efektyvumas, o bet kokia valstybės reguliavimo intervencija suprantama kaip trikdis. Kita vertus, bene labiausiai socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės nėra aptariamos laisvosios rinkos kontekste. Laisvosios rinkos modelis siūlomas tokiems sektoriams kaip švietimas ir sveikatos priežiūra. Neabejotina, jog dalinis šių sektorių privatizavimas iš dalies lemtų jų efektyvumo ir skaidrumo augimą, tačiau socialiai pažeidžiamų grupių atvejai tarsi lieka „už borto“.

Svarbu paminėti, jog iš esmės laisvosios rinkos mechanizmas nuo pat savo gimimo dienos remiasi žmonių sukurtu (pradžioje net neformaliu, vėliau virtusiu įstatymu) institutu – nuosavybės teise, ir visa rinkos mechanizmo funkcionavimo bei kitimo istorija yra pirmiausia jo institucinės struktūros raidos istorija. J.Čičinskas savo straipsnyje- apžvalgoje/recenzijoje „Absoliučių sprendimų beieškant“ teigia, jog valstybė todėl ir yra esminis rinkos ūkio raidos aktorius, o ne „nelegalus“ įsibrovėlis. Konsoliduojantis pilietinei visuomenei, greta jos stoja ir nevalstybinės (nevyriausybinės) struktūros, irgi užsiimančios rinkos mechanizmo priežiūra, tobulinimu arba „tobulinimu“.

Todėl, kad ir kaip įdomu buvo dalyvauti diskusijoje, skaityti skaitinius, peržiūrinėti vaizdinę medžiagą, šiame seminare, mano nuomone, trūko šiek tiek objektyvesnio požiūrio ar bent kitos stovyklos argumentų aptarimo, o kai kurios idėjos tarsi atrodė „nerealios“ šiandienos pasauliui.

Parašykite komentarą