Liberalai ieškos savų receptų XXI amžiaus iššūkiams

Spalio 15-16 dienomis drauge su VI-uoju Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio suvažiavimu Vilniuje vyks iki šiol Lietuvos politiniame gyvenime neregėtas renginys – liberalioms idėjoms formuoti bei skleisti skirta tarptautinė konferencija „Liberalų atsakas XXI a. iššūkiams europietiškoje Lietuvoje“. Tokiu žingsniu liberalai ne tik siekia atvirumo pagrindiniam partijos renginiui, bet ir tikisi naujų idėjų artėjančių Seimo rinkimų programai.

Idėja plataus masto renginį partijos suvažiavimo metu surengti ne tik partijos nariams, bet ir liberalių idėjų rėmėjams ar tiesiog besidomintiems politine mintimi bei valstybės ateitimi kilo bendradarbiaujant su Didžiosios Britanijos liberalais. Šioje senas politines tradicijas turinčioje valstybėje liberalai jau ne pirmą dešimtmetį neapsiriboja formaliais partijos suvažiavimo tikslais, o suvažiavimo delegatams bei visiems norintiems sudaro galimybę praturtinti savo žinias klausantis konferencijos pranešimų, dalyvaujant diskusijose bei kartu ieškant liberalių būdų valstybės ir visuomenės ateičiai kurti.

„Nenuostabu, kad liberalai – pirmieji Lietuvoje, ryžęsi savo suvažiavimą papildyti konferencijos programa bei tuo pačiu savo partijos suvažiavimą atverti visuomenei. Juk liberalizmas visuomet pirmenybę teikia atvirumui, naujoms ir progresyvioms idėjoms“, – sako konferencijos organizatorė Jurgita Choromanskytė.

Konferencijoje, kurią sudarys keli pranešimų bei diskusijų blokai, bus aptariamos svarbiausios valstybės gyvenimo sritys: socialinė ir sveikatos apsauga, švietimas, finansai ir užsienio investicijos, energetika, žmogaus teisės. Patirtimi dalinsis liberalios minties atstovai iš Švedijos, Estijos, Nyderlandų, kurie ne tik dirba akademinėje sferoje, bet ir konsultuoja įvairių šalių vyriausybes valstybės valdymo klausimais. Aktyviai konferencijoje dalyvaus visi trys Liberalų sąjūdžio ministrai – Eligijus Masiulis, Remigijus Šimašius bei Gintaras Steponavičius, – kurie vadovaus pasirinktiems teminiams diskusijų blokams bei pristatę savo vizijas drauge su konferencijos dalyviais ieškos idėjų pastarųjų tobulinimui. Konferenciją atidarys konferenciją organizuojančio Europos liberalų fondo valdybos narys Eugenijus Gentvilas.

Konferencijos diskusijų metu gimusios idėjos, neabejojama, bus puikus bagažas liberalams kuriant ir tobulinant po metų vyksiančių Seimo rinkimų programą. Tai – vienas iš rengiamos konferencijos tikslų, iškeltas laikantis liberalų nuostatos, kad politinei partijai daug svarbiau nei dar nelaimėtų postų dalybos turėtų būti idėjos, kaip tobulinti valstybę bei spręsti jos problemas.

Dvi dienas vyksiančio partijos suvažiavimo, kurio sesijos bus atviros ir visiems konferencijos dalyviams, bei konferencijos metu bus surengta ir organizacijų mugė, kurioje savo veiklą pristatys Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos liberalus jaunimas, e-Akademija, Taikomosios politikos institutas ir kitos liberalią mintį propaguojančios organizacijos.

Konferencija organizuojama Europos liberalų fondo drauge su VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ bendradarbiaujant suFriedrich Naumann Foundation for Freedom (Vokietija) ir Centre Forum (Jungtinė Karalystė).

Parašykite komentarą