L.Donskio ir E.Gentvilo premijų konkurso laimėtojai – jau aiškūs

Lietuvos universitetuose bei aukštosiose mokykloje pasibaigus baigiamųjų darbų gynimo maratonui, baigėsi ir trečius metus iš eilės VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ organizuojamas prof. Leonido Donskio bei dr. Eugenijaus Gentvilo vardo premijų konkursas. Šiais metais konkursui darbus pateikė studijas bebaigiantys Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Klaipėdos ir Šiaulių universitetų studentai. O piniginės premijos už geriausius baigiamuosius bakalauro bei magistro darbus atiteko Vytauto Didžiojo bei Klaipėdos universitetų studentams.

Dr. Eugenijus Gentvilas studentus, pretenduojančius gauti jo vardo premiją, kvietė gilintis į savivaldos bei regionų plėtros studijas, analizuoti Lietuvos vietos politikos realijas, o rekomendacijomis prisidėti prie liberalių reformų plėtros. Profesoriaus Leonido Donskio vardo premijų sritys: socialinės ir politinės teorijos, diplomatijos ir liberalizmo idėjų istorija.

 „Išrinkti laimėtojus nebuvo paprasta, nes konkursui buvo pateikti gynimo komisijų aukščiausiais balais įvertinti darbai parašyti tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis, o juose nagrinėjama problematika varijavo nuo teorinių modelių iki realių situacijų analizės. Tad teko į pagalbą pasitelkti ne vieną ekspertą ir patarėją“, – įspūdžiais  iš šių metų konkurso dalinosi Jurgita Choromanskytė.

1000 litų Leonido Donskio premija už geriausią bakalauro baigiamąjį darbą skirta Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentei Sandrai Vaičiulytei. Studentė į iškeltą darbo problemą žiūri labai visapusiškai: nagrinėja ne tik teorinius modelius, bet ir migracijos procesų eigą ES bei Lietuvoje, tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus, taip pat savarankiškai atliko tyrimą – giluminius interviu su ekspertais.

Dr. Eugenijaus Gentvilo vardo 1000 Lt. premija už geriausią bakalauro baigiamąjį darbą atiteko Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentei Erikai Milašiūtei. Darbo autorė priėjo išvados, kad programinio biudžeto įsigalėjimas Lietuvos savivaldybėse dar tobulintina sritis, tačiau jo institucionalizacija padėtų įtvirtinti geresnę išlaidų kontrolę, efektyvesnį išlaidų paskirstymą bei didesnį finansinių išteklių panaudojimo viešumą savivaldybėse.

2000 litų L. Donskio premija už geriausią magistro darbą skirta Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentui Mariui Jankauskui. M. Jankauskas, darbui pasirinkęs itin aktualią problemą, realią situaciją, į ją pažvelgti ir ateities tendencijas prognozuoti sėkmingai bando iš akademinės pusės, taikydamas teorinius modelius. Tuo pačiu studentas išsamiai atliko ir empirinės dalies tyrimą – Vakarų, posovietinių šalių bei Lietuvos politikų bei ekspertų publikacijų, integracijos raidos po TSRS žlugimo analizę.

Dr. Eugenijaus Gentvilo vardo 2000 litų premija už geriausią magistro baigiamąjį darbą skirta Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentei Klaudijai Kionies. Mokslinio darbo tikslas buvo išanalizuoti jūrinio turizmo plėtros tendencijas Pietų Baltijos regiono valstybėse, įvertinant jo ekonominę geografinę reikšmę regiono valstybėms. Darbo autorė atliko regiono stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizę, o tikslesnei jūrinio turizmo situacijai ir perspektyvoms nustatyti – tarptautinę ir Klaipėdos miesto ekspertų apklausą. Įvertinus esamą situaciją,  buvo suformuluoti pasiūlymai ir rekomendacijos tolimesnei jūrinio turizmo plėtrai Pietų Baltijos jūros regione, įskaitant ir Lietuvoje.

„Konkurso idėja gimė prieš beveik penkis metus, stebint užsienyje veikiančius fondus, remiančius jaunuosius mokslininkus ir įvertinančius jų indėlį. Norėjome ir mes kažkaip prisidėti, kad mokslinių darbų bazė mūsų šalyje stiprėtų, o nuo teorijos nagrinėjimo būtų pereita prie praktinių reformų siūlymo. Todėl pakvietėme studentus pretenduoti į VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ steigėjų prof. Leonido Donskio ir dr. Eugenijaus Gentvilo vardo premijas. Džiaugiamės, kad kasmet sulaukiame vis daugiau baigiamųjų darbų iš skirtingų Lietuvos universitetų. Konkurso organizatorių vardu dėkojame universitetų studentams, dalyvavusiems konkurse. Ir linkime kuo geriausios kloties jūsų pasirinktame gyvenimo kelyje“. – apie premijų idėją dalinosi konkurso sumanytoja Jurgita Choromanskytė.

Parašykite komentarą