Individų – piliečių saviraiška Lietuvoje, vadovaujantis liberalizmo ideologija

Didžiuojuosi esąs liberalas, nes  vadovaudamasis liberaliomis vertybėmis   – atradau save šioje ideologijoje ir turiu daug bendraminčių,  kurie gyvena liberalizmu.

Didelę įtaką susidomėti liberalizmu paskatino šios ideologijos veikalai – A.F.Hayek – „Kelias į vergovę“ ir J.S.Mill – „Apie laisvę“, kuriuos perskaičius gavau  aiškius kontūrus ir visą esmę apie liberalizmo ideologiją. Viena J.S.Mill paradigma vadovaujuosi iki šiol – „kiekviena individo nuomonė veda į visuomenės pažangą“. Tai auksinė mintis, kuri įstrigo man atmintyje.  Žinomą, galima pritarti I.Berlino kritikai ir jo mintims, kuris teigia, jog yra dvi laisvės sąvokos, nes vienos neįmanoma apibrėžti ir padalinti. Tačiau, teoriją tėra pagrindas, kuris pakloja pamatus tavo saviraiškai.

Būdamas liberalas gali išreikšti save ir jausti malonumą skleisdamas liberalizmo dvasią Lietuvoje bei sudominti jaunimą šia ideologiją, jei turi liberalų genomą.

Be to, galima tik pritarti mokslininkams, kurie atrado liberalų geną, kuris lemią žmonių polinkį pritarti mažiau įprastoms pažiūroms. Be abejo tai lemia ir aplinka, ypač jei gyvenama liberalioje šeimoje, kurioje pripažįstama saviraiškos laisvė, atsakomybė ir tolerancija. Todėl, būtina šias vertybes skleisti kitiems, nes tai gali būti jų saviraiškos pradžia.

Tik šviesdami visuomenę apie liberalizmą ir skleisdami jos idėjas padėsim žmonėms surasti savo gyvenimo kelią ir realizuoti save, nes nėra nieko geriau būti jausti laisvam ir  būti atsakingam už savo veiksmus.

Mano manymu, tai yra kelias, ypač tiems žmonėms, kurie dar nėra persiorientavę iš nomenklatūrinės visuomenės. Būtent, dar dauguma mūsų gyventojų gyvena kažko laukdami iš kitų, pamiršdami savo saviraiškos laisvę. Tai, didelė niša liberalams, kurioje galima padidinti savo elektoratą ir sudominti liberalizmu juos. Tik reikia šviesti, šviesti ir dar kartą šviesti.

Be abejo, būtina paminėti tolerancijos trūkumą Lietuvoje ir žmogaus teisių situaciją, bet tai jau dar vieno blogo tema.

Laisvas ir atsakingas  individas modernioje ir šiuolaikiškoje visuomenėje.

Tad dirbkime šia linkme kolegos, nes tik nuo mūsų darbų priklauso mūsų šalies gerovė.

Liberaliai

Parašykite komentarą