Europos liberalų forumo valdybos nariu išrinktas dr. Eugenijus Gentvilas

Spalio 1-ąją Briuselyje vykusiame Europos Liberalų Fondo (ELF) visuotiniame narių susirinkime vienu iš penkių ELF valdybos narių buvo išrinktas dr. Eugenijus Gentvilas – VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ ilgametis jos rėmėjas.

Europos Liberalų Fondo prezidentas Grafas Alexander von Lambsdorff sveikindamas savo buvusį kolegą Europos Parlamente Eugenijų Gentvilą su pergale, pasidžiaugė, kad ELF valdyba pasipildė ne tik Rytų Europos atstovu, bet ir svarbiu ir įtakingu žmogumi liberalizmo istorijai Lietuvoje.

ELF visuotiniame susirinkime taip pat buvo pritarta 2011 metų Europos Liberalų Fondo narių projektams, finansuojamiems Europos Parlamento. Į liberalių organizacijų šeimą taip pat buvo priimti šeši nauji nariai: Liberalų ateities forumas iš Austrijos (Liberal Future Forum), Liberales organizacija iš Belgijos, Bulgarijos liberalų politinių tyrimų institutas (Liberal Institute for Political Analysis), Liberalizmo akademija iš Estijos, Graikijos Forumas (Forum for Greece) bei organizacija „Galicijos visuomenė už laisvę ir demokratiją“ (Galician Society for Freedom and Democracy).

Ne pelno siekianti asociacija ELF buvo įkurta 2007 metais ir šiuo metu vienija virš trisdešimties organizacijų iš 20 Europos šalių. Liberalias, demokratines ir reformistines idėjas propaguojančias organizacijas vienijantis Europos liberalų forumas savo veikla siekia įnešti indėlį į Europos Sąjungos tobulinimo procesus, prisidėti prie Europos viešosios politikos formavimo per švietimo, mokslo, aktyvaus pilietiškumo skatinimo veiklą. VšĮ „Avira visuomenė ir jos draugai“ – organizacija, skleidžianti liberalias idėjas bei skatinanti jų įgyvendinimą – ELF nare tapo 2009 metais.

Avira visuomenė ir jos draugai inicijuoja tyrimus reikšmingais visuomeniniais, politiniais, socialiniais klausimais, kuria reformų koncepcijas, organizuoja konferencijas, diskusijas ir viešas paskaitas visuomenei, atlieka sociologines apklausas, remia akademinės literatūros leidybą. Organizacijos dalininkai – dabartinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, nepriklausomybės akto signataras, politikas dr. Eugenijus Gentvilas.

Parašykite komentarą