Žmogaus teisių ugdymo vadovas

Birželio 4 dieną, Vilniaus miesto savivaldybėje buvo pristatytas žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu „Kompasas“. 2002 metais Europos Tarybos išleistas vadovas jau yra išverstas į 29 kalbas, o dabar, kultūros centro „In Actio“ iniciatyva, galime pasidžiaugti ir lietuviška „Kompaso“ versija, kuri tapo jubielijinė – 30-oji.

Jurgita Choromanskytė dalyvavusi konferencijoje „Žmogaus teisių ugdymo situacija, iššūkiai bei praktinis pritaikymas Lietuvoje“ savo kalboje sakė: „Žmogaus teisės yra svarbiausias demokratiškos visuomenės bei valstybės elementas. Jos yra universalesnės už pavienius, net ir aukščiausio lygio, interesus, vertybė, kurią būtina ginti visur ir nuolatos.“ Būtent prie tokios aplinkos kūrimo ir puoselėjimo „Kompaso“ knyga, kurios leidimą dalinai finansavo VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ ir prisideda.

“KOMPASAS – žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu” yra viena iš tokių priemonių. Ją sudarė Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktoratas, 50–ųjų Europos žmogaus teisių konvencijos metinių proga. Lietuvoje žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu „Kompasas“ išleistas vieno tūkstančio tiražu. Europoje, anglų kalba,  pirmuoju leidimu ši knyga siekė 3000 tiražą. Europos Tarybos Budapešto jaunimo centro generalinė direktorė džiaugiasi, kad mūsų šalis pasiekė tokių rezultatų (didelis tiražas), bet paminėjo, kad neužtenka „Kompaso“ išdalinti kaip kokio lankstinuko.

„KOMPASO“ tikslas – ne pateikti žmogaus teisių pažeidimų sprendimo būdus, o padėti jaunimui ar dirbantiems su jaunimu spręsti įvairiausius klausimus, kurie iškyla skirtingose situacijose sprendžiant žmogaus teisių klausimus. Šiuo jaunimo žmogaus teisių ugdymo vadovu siekiama ne primesti vertybes, o šias vertybes atskleisti kaip visuomenės dalį. Šioje knygoje nesiūlomi iš anksto parengti būdai kaip išvengti žmogaus teisių pažeidimų. Ji skirta padėti paaugliams, jaunuoliams ir su jais dirbantiems formaliojo bei neformaliojo ugdymo darbuotojams išmokti spręsti su žmogaus teisėmis susijusius klausimus įvairiose situacijose.

Taigi “KOMPASAS” yra ugdymo vadovas, kurio pagrindinis uždavinys yra supažindinti su idėja ir motyvacija imtis veiklos Žmogaus teisių ugdymo sferoje su jaunimu. Ilgalaikis šio vadovo uždavinys yra sukurti kultūrą, kurioje žmogaus teisės yra suprantamos, ginamos ir gerbiamos. Todėl galima sakyti, jog kiekvienas, dirbantis su kitais žmonėmis, dalyvauja žmogaus teisių švietime.

Žmogaus teisės yra  aktuali tema šiuolaikiniam žmogui, kuriam būtina nuolatinė diskusija. Taip pat žmogaus teisės puoselėja pagrindines ir universalias vertybes. Žmogaus teisių ugdymas nėra savaiminis procesas. Tai humanistinių vertybių diegimas bet kurioje gyvenimo srityje: pilietinių teisių, teisinio švietimo, tarpkultūrinio, antirasistinio ugdymo bei asmeninių ir visuomeninių vertybių ugdymo. Norit perteikti šias vertybes kitiems, jų ugdymas turi prasidėti nuo paties ugdytojo. VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ džiaugiasi galėdama finansiškai paremti Žmogaus teisių ugdymo vadovo darbui su jaunimu „Kompasas“ leidimą Lietuvoje ir taip tikisi prisidėti prie humanistinių vertybių diegimo mūsų visuomenėje.

Parašykite komentarą