Antrą kartą skelbiamas L. Donskio ir E. Gentvilo vardo premijų konkursas

VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ skelbia prof. Leonido Donskio ir dr. Eugenijaus Gentvilo vardo premijų konkursą geriausius baigiamuosius darbus 2010-2011 mokslo metais apgynusiems studentams. Šiemet, kaip ir pernai, įsteigtos keturios premijos: dvi bakalauro ir dvi magistro darbų autoriams.

Projektas, skatinantis studentus gilintis į tiek teorinėje, tiek praktinėje plotmėje svarbias temines sritis, jau pirmaisiais gyvavimo metais sulaukė arti dvidešimties bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų, kuriuos kartu su gynimo komisijų rekomendacijomis pateikė studentai iš penkių Lietuvos universitetų. Premijos atiteko dviems bakalauro ir dviems magistro darbus pateikusiems studentams iš Vilniaus, Klaipėdos bei Kauno Vytauto Didžiojo universitetų.

Šiemet vėl įsteigtos keturios premijos: dvi (L. Donskio ir E. Gentvilo) 1 000 Lt. premijos už geriausius bakalauro darbus ir dvi (L. Donskio ir E. Gentvilo) 2 000 Lt. premijos už geriausius magistro darbus. Leonido Donskio premijų teminės sritys: socialinė ir politinė teorija, diplomatija, liberalizmo idėjų istorija, Eugenijaus Gentvilo – savivalda, regionų plėtros studijos, Lietuvos vietos politikos analizė.

Premijų laimėtojų darbai kartu su pernykščių nugalėtojų darbais bus įtraukti į VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ specialų dvimetinį leidinį, kurį planuojama išleisti 2011-ųjų vasarą.

Šią savaitę Lietuvos universitetų dėstytojus, fakultetų, katedrų vadovus, studentų atstovybes pasiekė VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ kreipimasis, kviečiantis prisijungti prie projekto. Studentai raginami iš minimų sričių pasirinkti baigiamųjų darbų temas, o jei temos jau pasirinktos ir giminingos – daugiau dėmesio rengiant darbus skirti minėtajai problematikai. Įvykus šių mokslo metų baigiamųjų darbų gynimams, studentai ar jų dėstytojai kviečiami sėkmingai apgintus bakalauro ir magistro darbus kartu su gynimo komisijos rekomendacijomis pateikti premijoms laimėti.

VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“ – organizacija, skleidžianti liberalias idėjas bei skatinanti jų įgyvendinimą. VšĮ inicijuoja tyrimus reikšmingais visuomeniniais, politiniais, socialiniais klausimais, kuria reformų koncepcijas, organizuoja konferencijas, diskusijas ir viešas paskaitas visuomenei, atlieka sociologines apklausas, remia akademinės literatūros leidybą. Organizacijos dalininkai – dabartinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, nepriklausomybės akto signataras, politikas dr. Eugenijus Gentvilas.

Parašykite komentarą